Brėžiniai su polistireniniu putplasčiu

 

Plokščių stogų šiltinimas
 

Eil.Nr. Kodas Pavadinimas PDF DWG
1   Stogo, šiltinimo dviem polistireninio putplasčio sluoksniais, schema  
2   Stogo virš metalinio profiliuoto šiltinimo 1 variantas  
3   Stogo virš metalinio profiliuoto šiltinimo 2 variantas  
4   Eksploatuojamo stogo - terasos šiltinimo schema  
5   Eksploatuojamo pastato stogo šiltinimo schema  
6 P St 01 Plokščio stogo šiltinimas ties įlaja
7 P St 02 Eksploatuojamo pastato stogo papildomas ties įlaja
8 P St 03 Eksploatuojamo pastato plokščio stogo šiltinimas ties vėdinimo kaminėliu
9 P St 04 Eksploatuojamo pastato plokščio stogo šiltinimas ties pastato deformacine siūle
10 P St 05 Eksploatuojamo  pastato plokščio stogo šiltinimas prie sienos
11 P St 06 Plokščio stogo jungtis su sienos vėdinama termoizoliacine sistema
12 P St 07 Plokščio stogo šiltinimas prie išlipimo liuko
13 P St 08 Eksploatuojamo stogo-terasos šiltinimas prie sienos
14 P St 09 Eksploatuojamo pastato plokščio stogo šiltinimas prie karkasinio parapeto

 

 

 

Šlaitinių stogų šiltinimas 

Eil.Nr. Kodas Pavadinimas PDF DWG
1   Šlaitinis stogas su šilumos izoliacija tarp gegnių    
2   Šlaitinis stogas su šilumos izolaicija virš gegnių    
3   Šlaitinis stogas su šilumos izoliacija tarp gegnių ir papildomų sluokniu virš jų    
4 Š St01 Šlaitinio stogo jungties su karnizu šiltinimas    
5 Š St02 Šlaitinio stogo kraigo šiltinimas    
6 Š St03 Šlaitinio stogo jungties su statmena siena šiltinimas    
7 Š St04 Šlaitinio stogo šlaitų tarpusavio jungties šiltinimas    
8 Š St05 Šlaitinio stogo jungties su lygiagrete siena šiltinimas    
9 Š St06 Šlaitinio stogo jungties su statmena siena šiltinimas    
10 Š St07 Šlaitinio stogo jungties su vėdinimo kanalu šiltinimas    
11 Š St08 Šlaitinio stogo jungties su švieslangiu šiltinimas    
12 Š St09 Šlaitinio stogo jungties su siena ties karnizu šiltinimas, kai šilumos izoliacija dedama virš gegnių    
13 Š St10 Šlaitinio stogo jungties su jungties su pastogės perdanga šiltinimas    
14 Š St11 Šlaitinio stogo kraigo šiltinimas, kai šilumos izoliacija dedama virš gegnių    
15 Š St12 Šlaitinio stogo jungties su frontonu šiltinimas, kai šilumos izoliacija dedama virš gegnių    
16 Š St13 Šlaitinio stogo šiltinimas virš metalinio profiliuoto pakloto    
17 Š St14 Šlaitinio stogo šiltinimas virš metalinio profiliuoto pakloto prie karnizo    
18 Š St15 Šlaitinio stogo šiltinimas virš metalinio pakloto prie frontono    
19 Š St16 Šlaitinio stogo šiltinimas virš metalionio pakloto ties kraigu    
 Smūgio garso izoliacija Šiloporas EPS T 

Eil.Nr. Kodas Pavadinimas PDF DWG
1 GVP07  Grindų, esančių virš nešildomų padidinto triukšmingumo ertmių, šiltinimas
2   Rūsio perdanga su šilumos izoliacija ir smūginio garso izoliacija ant perdangos viršutinės pusės  
3   Rūsio perdanga su šilumos izoliacija ant apatinės perdangos pusės ir smūgio garso izoliacija ant viršutinės pusės  
4   Perdanga tarp aukštų su mediniu grindų apvadu  
5   Perdanga tarp aukštų su cokolinė plytele kaip grindų apvadu  
6   Perdanga tarp aukštų su tekstiline danga  
7   Perdanga tarp aukštų su šildomomis grindimis  
8   Medžio sijų perdanga  
9   Perdanga virš pravažiavimo  
10   Terasa  
11   Laiptų aikštelė  

Pamatų, rūsio išorinių sienų ir cokolių šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema
 

 Eil.Nr.    Kodas  Pavadinimas  PDF  DWG
 1. TCP01         Juostinio pamato ir cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema    
 2. TCP02  Rostverko ir cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema    
 3. TCP03  Rūsio išorinės sienos ir cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema    
 4. TCP04  Pamato plokštės ir sienos šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema (Variantas taikytinas pasyviesiems pastatams)    
 5. TCP05 Eksplotuojamo pastato rūsio išorinės sienos ir įtraukto cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema, kai rūsio perdanga papildomai nešiltinama    
 6. TCP06 Eksplotuojamo pastato įtraukto cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema, kai papildomai šiltinama rūsio perdanga    
 7. TCP07 Eksplotuojamo pastato iškišto cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema, kai papildomai šiltinama rūsio perdanga    
 8. TCP08  Eksplotuojamo pastato rūsio išorinės sienos šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema ties šviesduobės viršumi    
 9. TCP09  Eksplotuojamo pastato rūsio isorinės sienos bei šviesduobės šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema ties svieduobės šonu    
 10

TCP10  

 Eksplotuojamo pastato rūsio isorinės sienos bei šviesduobės šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema ties šviesduobės apačia    
 

 

Pamatų, rūsio išorinių sienų ir cokolių šiltinimas vėdinama šiltinimo sistema
 

 

Eil.Nr.   Kodas Pavadinimas PDF DWG
1 TCP11     Eksplotuojamo pastato rūsio isorinės sienos ir įtraukto cokolio šiltinimas vėdinama šiltinimo sistema, kai rūsio perdanga papildomai nešiltinama
2 TCP 12 Eksplotuojamo pastato  įtraukto cokolio papildomas šiltinimas vėdinama šiltinimo sistema, kai papildomai šiltinama rūsio perdanga
3 TCP13 Eksplotuojamo pastato iškišto cokolio papildomas šiltinimas vėdinama sistema, kai papildomai šiltinama rūsio perdanga


Grindys su šilumine izoliacija
 

 

Eil.Nr Kodas Pavadinimas PDF DWG
1 GVG1  Grindų, esančių virš grunto, šiltinimas
2 GVG2  Grindų, esančių virš grunto drėgnose patalpose, šiltinimas
3 GVG3  Šildomų grindų, esančių virš grunto drėgnose patalpose, šiltinimas
4 GVG4  Medinių grindų, esančių virš grunto, šiltinimas
5 GVG5  Grindų, esančių virš grunto jungties su išorine siena, šiltinimas
6 GVP6  Grindų esančių virš nešildomų ertmių, šiltinimas
7 GVP7  Grindų esančių virš nešildomų padidinto triukšmingumo ertmių, šiltinimas
8 GVP8  Drėgnų patalpų grinų, esančių virš nešildomų ertmių, šiltinimas
9 GVP9  Medinių grindų, esančių virš nešildomų ertmių, šiltinimas
10 GVP10  Grindų, esančių virš nšildomų ertmių jungties su pertvara, šiltinimas
11 GVR11  Eksploatuojamo pastato perdangos, esančios virš nešildomų ertmių, šiltinimas (1 variantas)
12 GVR12  Eksploatuojamo pastato perdangos, esančios virš nešildomų ertmių, šiltinimas (2 variantas)


Išorinių sienų šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema
 

 

Eil.Nr. Kodas Pavadinimas PDF DWG
1  TS01  Išorinės sienų, šiltinimų tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema    
2  TS02  Sienos šiltinimas ties lango nuolaja, kai langas yra prie išorinio paviršiaus    
3  TS03  Sienos šiltinimas ties eksploatuojamo pastato nuolaja    
4  TS04  Sienos šiltinimas ties lango angokrasčiu, kai langas yra pire šiltinamos sienos išorinio paviršiaus    
5  TS05  Sienos šiltinimas ties eksploatuojamo pastato lango angokraščių    
6  TS06  Sienos šiltinimas ties viršulangiu, kai langas yra prie išorinio sienos paviršiaus    
7  TS07  Sienos šiltinimas ties eksploatuojamo pastato viršulangiu    
8  TS08  Šiltinimo sistemos deformacinė siūlė ties plonasluoksnio tinko ir padailos plytelių jungtimi    
9  TS09  Šiltinimo sistemos deformacinė siūlė ties plonasluoksnio tinko ir apdailos plytelių jungtimi (planas)    
10  TS10  Tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos deformacinė siūlė ties pastato deformacine siūle    
11  TS11  Sienos šiltinimas, panaudojant skardos lankstinį prie horizontalios fasado juostos    
12  TS12  Sienos šiltinimas, panaudojant cokolinį profiliuotį prie horizontalios fasado juostos    
13  TS13  Sienos šiltinimas, panaudojant skardos lankstinį ties atviro balkono perdanga    
14  TS14  Sienos šiltinimas, panaudojant cokolonį profiliuotį ties atviro balkono perdanga    
15  TS15  Sienos šiltinimas ties atvira fasado sienute    
Išorinių sienų šiltinimas vėdinama sudėtine termoizoliacine sistema
 

Eil.Nr. Kodas Pavadinimas PDF DWG
1  VS01  Sienos šiltinimas vėdinama termoizoliacine sistema su lakšine apdaila, pritvirtinta ant matalinių profiliuočių  
2  VS02  Eksploatuojamo pastato išorinių sienų išorinio kampo šiltinimas vėdinama termoizoliacine sistema su lakštine apdaila    
3  VS03  Sienų vidinio kampo šiltinimas vėdinama termoizliacine sistema su lakštine apdaila    
4  VS04  Sienų vidinio kampo vėdinamos termoizoliacinės sistemos jungtis su tinkuojama sudėtine termoizliacine sistema    
5  VS05  Sienos šiltinimaties lango nuolaja, kai langas yra prie išorinės sienos paviršiaus    
6  VS06  Sienos šiltinimas ties eksploatuojamo pastato lango nuolaja    
7  VS07  Sienos šiltinimas ties angokraščiu    
8  VS08  Sienos šiltinimas ties eksploatuojam pastato lango angokraščiu    
9  VS09  Sienos šiltinimas ties viršulangiu, kai langas yra prie išorinio sienos paviršiaus    
10  VS10  Sienos šiltinimas ties eksploatuojamu pastato virulangiu    
11  VS11  Piliastro šiltinimas vėdinama termoizoliacine sistema    
12  VS12  Sienos šiltinimas ties atvira gelžbetonine perdanga    
13  VS13  Parapeto šiltinimas vėdinama termoizoliacine sistema    
14  VS14  Karkasinio pastato išorinės sienos šiltinimas vėdinama termoziliacine sistema    
15  VS15  Karkasinio pastato išorinės sienos šiltinimas vėdinama termoziliacine sistema su lakštine apdaila    
16  VS16  Išorinės sienos su apdailos plytų ekranu ir vedinamu tarpu šiltinimas    
17  VS17  Išorinės sienos su apdailos plytų ekranu ir vedinamu tarpu jungtis su pamatu (be rūsio)    
18  VS18  Išorinės sienos su apdailos plytelių ekranu ir vėdinamu tarpu jungtis su rūsio siena    
19  VS19  Išorinės sienos su apdailos plytelių ekranu ir vėdinamu tarpu jungtis su lano apačia    
20  VS20  Išorinės sienos su apdailos plytelių ekranu ir vėdinamu tarpu jungtis su angokraščiu    
21  VS21  Išorinės sienos su apdailos plytelių ekranu ir vėdinamu tarpu jungtis su lango viršumi    
 

 

 

Išorinių sienų šiltinimas patalpose

 

Eil.Nr. Kodas Pavadinimas PDF DWG
1  S ŠP 01  Išorinių sienų, šiltinimas patalpose    
2  S ŠP 02  Išorinės sienos, šiltinimas patalpoje, jungtis su lango apačia    
3  S ŠP 03  Išorinės sienos, šiltinimas patalpoje, jungtis su lango angokraščiu    
4  S ŠP 04  Išorinės sienos, šiltinimas patalpoje, jungtis su lango viršumi    
5  S ŠP 05  Išorinės sienos, šiltinimas patalpoje, jungtis su tarpaukštine perdanga    
6  S ŠP 06  Išorinės sienos, šiltinimas patalpoje, jungtis su plokščių stogu prie parapeto