Smūgio garso izoliacijos gelžbetoninėse perdangose projektavimas. Rekomendacijos judriųjų grindų įrengimui su Šiloporas EPS T

 

Gaisro poveikio tinkuojamai termoizoliacinei fasado šiltinimo sistemai vertinimo ataskaita

 
Polistireninio putplasčio asociacijos statybos taisyklės ST 2124555837.01:2013 paruoštos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.